Go to Home page > Msimit.com
Home ]

آموزش پایه نرم افزار Solidworks بخش دوم

در بخش دوم شما را با ویرایش Sketch، نمایش View های مختلف، اندازه گذاری (Dimension)، تغییر واحدها (Units)، قیدگذاری و روابط ( Constraint & Relations) و برخی دیگر از قسمت های کاربردی نرم افزار Solidworks می پردازم

دانلود آموزش Solidworks

آموزش پایه بخش دوم را میتوانید از طریق لینک زیر دریافت کنید.

PDF File: دانلود

Password: www.msimit.com

تاریخ ایجاد: 1396/12/10

تاریخ انتشار: 1397/01/20

در هنگام اجرا پسورد فایل را وارد کنید، دقت کنید درصورتیکه بوسیله صفحه کلید پسورد را وارد می کنید، دکمه Caps Lock صفحه کلید خاموش باشد و تمام حروف پسورد باید با حروف کوچک انگلیسی تایپ شوند.