Go to Home page > Msimit.com
Home ]

آموزش پایه نرم افزار Solidworks بخش اول

درصورتیکه به تازگی با نرم افزار Solidworks آشنا شده اید، من برای یادگیری سالیدورکز آموزش های هدفمند و ساده ای طراح کرده ام که میتوانید با مطالعه و تمرین در سالیدورکز حرفه ای شده و بهتر عمل کنید.

دانلود آموزش Solidworks

آموزش پایه بخش اول را میتوانید از طریق لینک زیر دریافت کنید.

PDF File: دانلود

Password: www.msimit.com

تاریخ انتشار: 1396/12/15

در هنگام اجرا پسورد فایل را وارد کنید، دقت کنید درصورتیکه بوسیله صفحه کلید پسورد را وارد می کنید، دکمه Caps Lock صفحه کلید خاموش باشد و تمام حروف پسورد باید با حروف کوچک انگلیسی تایپ شوند.